Sam proces mora imati za smisao da logotip bude automatski prepoznatljiv. Logotip je jedan od aspekta preduzeća koji kreira komercijalni brend i njegovi oblici, boje, fontovi i grafike najčešće ćine da se razlikujete od konkurencije. Znači logotip služi kako bi vas prepoznali.