Kako uticati na bolju prodaju preko internet prodavnice

Brzina i efikasnost u rješavanju korisničkih zahtjeva je veoma bitna. Radi toga biste trebali na vašem web sajtu imati live chat, koji će korisnicima omogućiti da lakše dođu do vas i da vam postave pitanja koja ih interesuju. Premda je i e- mail brzo rešenje, live chat vam pomaže da uslugu još više unaprijedite i ubrzate. Osim toga, vašim korisnicima ćete tako pokazati da su vam bitni, i da ozbiljno pristupate svom poslu.

Međunarodni institut za menadžment korisnika je objavio informaciju da će čak 53 odsto korisnika prije odabrati online chat, nego telefonski poziv. Korisnicima ste, dakle dostupniji, a samim tim su oni zadovoljniji, te će vaša prodaja usluga rasti.

Iskustva korisnika

Ono šta ljudi misle o vama, može značajno uticati na povećanje vaše interakcije sa kupcima, i mogu unaprijediti prodaju. Ljudi se vrlo često vode emocijama pri kupovini nekog proizvoda ili usluge, te će vam prije pristupiti ako su čuli, vidjeli i pročitali pozitivna iskustva o vašoj firmi i uslugama. Da biste u potpunosti uvažili korisnike, a i unapredili vaš posao, trebali biste napraviti posebnu stranu na kojoj će kupci moći da ostavljaju svoja iskustva u pisanom ili nekom drugom obliku.

Kolica za kupovinu

Ono što je nezaobilazan dio svake internet prodavnice jesu kolica za kupovinu. Ovakva korpa mora biti jednostavna i funkcionalna, kako bi korisniku ili kupcu olakšala kupovinu vaše robe. Takođe, vrlo bitno je da korpa mora imati jasno i upadljivo istaknuto checkout dugme, odnosno dugme za kupovinu.

Da biste uspeli da ispoštujete jednostavnost i efikasnost, stranica na kojoj se nalaze kolica za kupovinu mora imati sljedeće neophodne elemente: korisnici moraju moći unijeti broj proizvoda, dalje moraju moći dodati proizvod u korpu i nastaviti pretragu dalje, moraju moći izabrati opciju dostave gdje morate naznačiti i cijenu dostave, zatim morate korisnicima dati mogućnost izbora plaćanja, te mogućnost unosa promotivnih kodova.

Jednostavna odjava i naplata

Kako biste olakšali kupcu, procedura za kupovinu i odjavu mora biti najlakša i najbrža moguća. Svakako ste svjesni, da je broj konverzija veći što je usluga brža.

Nije potrebno da na stranici za kupovinu bude previše polja za popunjavanje, kako bi se korisnik što lakše snašao. Treba biti koncizan i jasan, i staviti samo najneophodnije podatke (ime i prezime, adresa, način plaćanja, i slično). Kompletan proces kupovine i odjave mora biti podijeljen na nekoliko strana.

Kako biste dodatno olakšali korišćenje ove opcije, ponudite svojim korisnicima da sačuvaju svoje podatke, da biste u sljedećem logovanju uštedili njihovo vrijeme.

Takođe, vaša opcija kupovine mora biti odgovarajuća za korisnike koji kupuju onlajn svojim mobilnim uređajem, s obzirom na to da sve više korisnika koristi upravo mobilni telefon za kupovinu.