landing-page

Termin landing page bi trebalo da vam bude poznat ako je vaša SEO strategija dobra.  Ako niste čuli za ovaj termin, morali biste razmisliti o poboljšanju vaše SEO strategije.

Ako želite da unaprijedite vaše poslovanje i da vaš sajt ima veliki broj koncverzija, što bi trebalo da vam bude cilj. Onda morate da se „pozabavite“ landing page-om, koji je, zapravo, osnova za postizanje gorepomenutog.

Jednostavne formule za kreiranje dobrog landing page-a ne postoje. Postizanje ovog cilja je složen proces, koji je uslovljen mnogim faktorima. Sa druge strane, postoje neka opšta pravila koja vam mogu biti od velike pomoći prilikom kreiranja landing page-a. Koji će zadovoljavati SEO optimizaciju, kako biste imali željeni rezultat.

 Šta zapravo predstavlja Landing Page?

U bukvalnom prevodu bi bila „stranica na koju se slijeće“. Zapravo, to je stranica vašeg web sajta na koju posjetioci prvo dođu kada preduzmu akciju koju ste vi promovisali vašim online marketingom (call to action). I ona se može definisati još i kao „prodajna stranica“.

Landing page je nazavisna od vašeg sajta i do nje se može doći samo linkom koji ste vi podijelili u svrhu vaše marketing kampanje.

Ono što je glavni cilj ove stranice, jeste, zapravo, promovisanje neke vaše usluge ili proizvoda na jednostavan, brz i efikasan način. 

Na pomenutoj stranii korisnik se bolje informiše o nečemu i poziva se da uradi određenu akciju (kupovina, učlanjenje, porudžbina, slanje upita, prijava na newsletter, i slično). Treba naglasiti da ova stranica treba da se usmeri samo na jedan poziv na akciju, koji bi bio koncizan, jasan, istaknut i konkretan.

Šta čini Landing page bitnim?

Prvenstvena uloga Landing pagea jeste da utiče na uspjeh vaše onlajn kampanje i na uspjeh vašeg sajta uopšte, što će uticati na vaš cjelokupni biznis. Ako je SEO optimizacija urađena valjano. Landing page može da postane efikasno sredstvo za povećanje broja klijenata do kojih želite da dođete. Osim toga, predstavljajući samo jedan vaš proizvod. Konkretan proizvod koji će na ovoj stranici biti detaljno opisan i poziv na željenu akciju (kupovina, rezervacija, i slično) će biti itekako efikasan.

Koji su to elementi Landing Page-a?

Kada dzajnirate neki web sajt morate razmišljati o elementima koje treba da sarži „landing page“. Pored toga što „landing page“ može da sadrži pregršt elemenata, postoje neki osnovni koje bi trebalo da ima svaki sajt.

Osobenost i jedinstvenost poude

U moru ponuda proizvoda, Vaša markentng kampanja mora biti osišljeatako da kupcima nudi i predstavlja proizvod koji je jedinstven. Dakle Vaša ponuda mora biti posebna i jedinstvena, a to se u marketingu naziva „unique selling proposition“. Vaša kampanja bi trebalo da kao cilj postavi koncept predstavljanja proizvoda tako da Vaši kupci budu ubijeđeni u jedinstvenost proizvoda koji nudite. Da biste to postigli, Vaša „landing page“ treba da sadrži sljedeća četiri elementa:

  • NASLOV– Ono što je najuočljivije na vašoj landing stranici jeste upravo glavni naslov. Naslov mora biti jasan, kako bi posjetioci koji dođu na vaš sajt imali jasnu sliku o vašim uslugama i kako bi dobili snažnu poruku da su na pravom mjestu. PODNASLOV– Podnaslov je u službi glavnog naslova. On treba da da dodatne informacije  na glavni naslov. Mora da bude kratak, smislen i da se direktno odnosi na vaše kupce.
  • Propratni sadržaj– Propratni sadržaj je kada u tekstu na vašem landing page-u ponavljate naslov i podnaslov, ali u drugačijoj formi. Na primer, ako je vaš naslov „Najpovoljnij automobili u BiH“, u tekstu je poželjno da se javljaju rečenice poput „automobili po najpovoljnijoj cijeni“ i „kupite automobil po najpovoljnijoj cijeni“ i slično.
  • Finalni argument– Na kraju vašeg landing page-a imate još jednu priliku da pošaljete poruku koji vaši korisnici treba da vide, i da ih ona motiviše na akciju.

Vizuelna postavka

Osim teksta, koji treba da je u službi vaše stranice, potrebno je da landing page-u date i vizuelni identitet. Slika treba da bude u službi glavne poruke, da kupci vide i razumiju šta im zapravo vi to nudite. Vrlo često je slika i jedino što kupci pogledaju, te je ona zbog toga veoma bitan činilac na landing page-u.

Prednosti

Nakon početne zaiteresovanosti kupca naslovom i slikom, na redu je i opis vaše ponude. To mora biti kratko, jasno i svrsishodno. Trebate izbjegavati pretrpavanje informacijama, opširnost. Vaš proizvod treba biti predstavljen na zanimljiv i prijemčiv način, u originalnom stilu. Savjet je da koristite „bullets“ kako bi opis i klasifikacija ponude bio što jasniji i pregledniji.

Izjave povjerenja

Bitno je da na svojoj stranici imate i izjave povjerenja. To je efikasan i moćan model ubjeđivanja. Vrlo je bitntno da istaknete kvalitet vašeg proizvoda ili vaše ponude, tako što ćete objaviti iskustva drugih korisnika, ako istaknete broj korisnika vaše usluge ili proizvoda, nagrade koje ste osvojili vašim proizvodom ili uslugom, pozitivne ocjene korisnika, i slično. Cilj ovakvog vida oglašavanja